Коледж

Денна: 22 000 грн

Спеціальність "Журналістика", спеціалізація "Digital журналістика"

061 «Журналістика»
Освітньо-професійна програма «Журналістика»  підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика», Спеціалізація «Digital-Журналістика».
Гарант програми – Ярова Ганна Дмитрівна, магістр журналістики.
Галузь знань -  06 «Журналістика»
Спеціальність - 061 «Журналістика»
Обсяг програми - 180 кредитів ЄКТС
(3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти;
2 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти) 

 Подати заявку

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців-медійників з навичками використання передових цифрових технологій, що дає широкі можливості для працевлаштування фахівців у галузі 06 «Журналістика», які мають теоретичні знання і практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, пов’язаних із професійною діяльністю у сфері засобів масової інформації, соціальних комунікацій, журналістикознавства.

 

Особливості освітньо-професійної програми

 Освітня програма готує фахівців, що володіють системними знаннями в роботі з соціальними медіа, спрямована навчити працювати в новому цифровому середовищі та створювати ефективні тексти з високим відгуком у аудиторії. Допомагає розібратися з новими явищами і взаємовідносинами між ними, каналами комунікації, форматами медіа і контенту, новими ролями журналістів і синтетичними професіями (наприклад, Діджитал-продюсер або SMM-фахівець в редакції).

Освітня програма поєднує в собі академічний підхід з форматами воркшопів і проєктною діяльністю, що дозволяє вільно орієнтуватися у всьому різноманітті digital-інструментів і володіти вагомою перевагою у висококонкурентному середовищі.

В результаті випускник програми буде представляти сучасний ландшафт ринку Діджитал-медіа, а також мати уявлення про створення медійного каналу та існування журналіста як бренду і автора в цифровому інтерактивному середовищі.

Профілюючими дисциплінами є:

Інфографіка і флеш-технології
Мультимедійна журналістика;
Програмування та мобільні додатки;
ТВ, РВ-новини в цифрових ЗМІ;
Цифрова обробка відео;
3D технології і анімація;
Цифровий маркетинг;

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускник програми - це фахівець зі створення медіапродукту, а також по його поширенню і просуванню, здатний трансформувати продукт для різних цілей і аудиторій; в той же час професійна діяльність випускника розрахована на виконання соціальної місії журналістики з урахуванням сучасних правових і етичних викликів інформаційного суспільства.

Випускники програми «Журналістика» (фаховий молодший бакалавр з журналістики) можуть обіймати первинні професії:

• 2451.2 Ведучий програми 
• 2451.2 Випусковий редактор
• 2451.2 Журналіст 
• 2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації 
• 2451.2 Інокореспондент 
• 2451.2 Коментатор 
• 2451.2 Кореспондент 
• 2451.2 Кореспондент власний 
• 2451.2 Кореспондент спеціальний 
• 2451.2 Літературний співробітник 
• 2451.2 Оглядач 
• 2451.2 Оглядач політичний 
• 2451.2 Член головної редакції 

Та нові професії:

Дата-журналіст - це фахівець, який створює різні типи текстів на основі даних, завдяки яким зміст матеріалу, викладені в ньому факти і думку автора отримують кількісне обгрунтування.
Інфостиліст - фахівець, який займається підбором інформації та стилем її викладу відповідно до запитів конкретної людини.
Архітектор трансмедійних продуктів - пише твори для різних видів медіа, але з одним колом персонажів - серіали, фільми, анімація, комп'ютерні ігри, комікси з наскрізними героями. Він створює різні сюжети, розповідає різні історії, кожна з яких вносить свій внесок в ціле «всесвіту», вигаданого світу.
Більд-редактор (фотоподборщік) - фахівець друкованого видання або ЗМІ, що забезпечує пошук необхідних ілюстрацій для статей.
SMM-менеджер - це фахівець з SMM (Social Media Marketing), комплексу заходів з просування web-сайтів, товарів або послуг за допомогою соціальних медіа-засобів, до яких відносяться: блоги; соціальні мережі;  
PR-менеджер (від англ. Public relations - зв'язки з громадськістю) - це фахівець, який відповідає за створення і підтримку сприятливого іміджу фірми або конкретної торгової марки, що належить цій фірмі.
Копірайтер - це фахівець, який пише рекламні тексти.
Контент-менеджер - це фахівець, який відповідає за содежанием видання чи сайту. Він відповідає за інформаційне наповнення інтернет-сайту необхідним контентом (текстової та графічної інформацією).
Медіааналітик - це фахівець, який займається визначенням ступеня присутності компанії в інформпросторі та дає правильну оцінку медіарепутаціі. Він виявляє тенденції щодо ЗМІ до компанії, проекту, аналізує позицію бренду на ринку.
Медіабайер - це фахівець, який закуповує ефірний час на радіо і телебаченні, рекламні площі в друкованих засобах масової інформації та Інтернет-виданнях.
 

Програмні результати навчання:

Застосовувати знання в області IT-технологій для розвитку вміння і навичок роботи з комп'ютерними програмами і мобільними додатками.
Використовувати сучасні цифрові технології для роботи з базами від-критих даних і створення якісного контенту для цифрових медіа - інтернет видань, блогів, телеканалів, радіоканалів, інформаційних агентств.
Вирішувати стандартні завдання професійної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки.
Розуміти специфіку роботи в умовах мультимедійного середовища, володіти методами і технологіями підготовки медіапродукту в різних знакових системах (вербальної, аудіо-, відео-, графіка, анімація)
Розуміти сучасні тенденції та виклики в світі медіа та інформаційних технологій. 
Вести канали в соціальних мережах. Розуміти і аналізувати результати веб-аналітики для просування цифрового контенту.

 

Державний диплом молодшого спеціаліста

 

Отримаєте Hard та Soft skills !

Основи діяльності журналіста

 • Вступ до сучасної журналістики.
 • Журналістська майстерність.
 • Психологія журналістики.
 • Інтернет-журналістика.
 • Телевізійна журналістика.
 • Новинна журналістика.
 • Художньо-публіцистична журналістика.
 • Комунікаційні технології.
 • Журналістське розслідування.
 • Журналістьска етика.
 • Ораторське мистецтво.
 • Звя'зки з громадськістю.
 • Базові інструменти журналістики (тексти, фото, відео, аудіо, верстка і основи дизайну ЗМІ)

Основи реклами і PR

 • Основи продюсування.
 • Економіка і менеджмент ЗМІ.
 • Ділове адміністрування.

 Бізнес-аналітика

  • BigData / Database Management System
  • Аналітика інтернету речей
  • Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі та комерції
  • Теорія та практика бізнес-ігор
  • Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі
  • Бізнес-аналітика
  • Машинне навчання
  • Міжнародна бізнес-аналітика та консалтинг

Digital-маркетинг

  • Копірайтинг / Strategic Storytelling
  • Діджитал та соціальний маркетинг
  • Омніканальний маркетинг
  • Глобальні маркетингові стратегії
  • Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі
  • Performance-маркетинг для бізнесу

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Управління проектами
 • Управління колективом
 • Прогресивні навички менеджменту
 • Kanban, Agile і Scrum, PMI, PRINCE2
 • Планування і розподіл робіт
 • Оцінка результату
 • Тайм-менеджмент

Export-promotion

 • Глобальні бізнес-культури
 • Мистецтво ведення переговорів
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами
 • Розрахунки у міжнародній електронній комерції
 • Етика та міжнародна відповідальність в міжнародному бізнесі
 • Міжнародні перемовини

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

 

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

 

Після закінчення навчання фахівець із журналістики може займати посади:

 • літературного редактора
 • тележурналіста
 • кореспондента
 • копірайтера
 • web-контент менеджера інтернет-видання
 • прес-секретаря
 • PR-менеджера
 • SMM-менеджера (просування ЗМІ в соціальних мережах)
 • головного редактора телепрограм
 • директора програм (радіо-, телевізійних)
 • начальника відділу (реклами, зв’язків із громадськістю)
 • журналіста-рерайтера
 • редактора-перекладача
 • ведучого телерадіопрограм

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Очна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Право", спеціалізація "Бізнес-право"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Фінанси" спеціалізація "Нейрофінанси"

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.