Сучасна освіта у викликах часу

03.07.2020 / 14:27

Інвестиції в знання – найвигідніші

(Бенджамін Франклін
1706-1790)

Постійно змінюючись, освіта є чи не основним чинником еволюції людства?.
?В українській мові слово «освіта» має глибокий зміст, в ньому закладені важливі атрибути, які відображають найсуттєвіші зв’язки людини і світу.
?Суть освіти: «ось» - сучасною українською мовою звучить «вісь» (стережень, принцип організації, «віта» - життя. Освіта це «вісь життя».
?Також це слово означає просвітлення (о-світа), розуміння, усвідомлення, прояснення невизначеності, які раз у раз виникають перед людиною.
?Це слово можна трактувати як захоплений світ знань: що складається з терибайдів, своєрідних цеглинок, знання, завдяки яким формується світ
людини «O!світ», який є продуктом людського прогресу.
?Освіта – багатогранне явище, це процес відродження єдності всіх сутнісних сил людини, способів і форм засвоєння дійсності. Вона формує справвжнє, минуле і майбутнє як сучасне.
В усьому світі вперше з 19 століття змінюються основні постулати освіти: роль викладача (із мнопополіста знань викладач перетворюється на фасілітатора та коуча з освітньої траєкторії); методи освіти - це вже не про папір і ручку, а про широке використання інформаційних систем; студент стає власним освітнім
менеджером, а не лише пасивним здобувачем знань, а головне, що роботодавці - вимагають нових практичних знань та навиків.
Історія вчить, що в умовах прискорених змін, завжди щастить найшвидшому. Університет та Коледж сучасних знань - це Smart lab - де надаються затребувані знання. Разом з викладачами роботодавцями та стейкхолдерами формуємо людей нового покоління. Ми щиро радіємо абітурієнтам, що готові до нових викликів часу.