XVІI Шинкаруківські читання

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. C. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ ” УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

«Україна на захисті загальнолюдських цінностей: мудрість і звитяга.

XVІI Шинкаруківські читання»

21 квітня 2022 року

м. Київ

Організаційний комітет конференції

Співголови оргкомітету:

Кремень В. Г.академік НАН України, д. філос. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України;

Губерський Л. В. – академік НАН України, академік НАПН України, д. філос. н., проф., голова вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Герой України;

Єрмоленко А. М. – член-кор. НАН України, д. філос. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

Члени оргкомітету:

Конверський А. Є. – академік НАН України, д. філос. н., проф., декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Андрущенко В. П. – академік НАПН України, член-кор. НАН України, д. філос. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Кушерець В. І. член-кор. НАПН України, д. філос. н., проф., голова правління Товариства „Знання” України, президент Університету сучасних знань;

Ващук О. П. – д. ю. н., проф., голова Ради молодих вчених при МОН України;

Лях В. В. – д. філос. н., проф., зав. відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

Руденко С. В. – д. філос. н., доц., заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Мосьондз С. О. – д.ю.н., проф., в.о. ректора Університету сучасних знань;

Василашко В. Ф. віце-президент з виховної та наук. –просвіт. роботи Університету сучасних знань, заслужений журналіст України;

Філіпенко А. С. – д.е.н., проф., проф. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Місце проведення конференції:

м. Київ,  вул. Велика Васильківська 57/3 21 квітня 2021 року об 14.00 в он-лайн – форматі.

Вхід на конференцію ZOOM за посиланням:

Тема: XVІI Шинкаруківські читання

Час: 21 квітня 2022 14:00  Київ

Підключитися до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83522305016?pwd=bGVRNDdsdm04R3VnK2FTVTY1QW9wZz09

Ідентифікатор конференції: 835 2230 5016

Код доступу: 1111

Програма конференції

21 квітня 2022 року

13.40 - 14.00 –  Підключення до конференції в ZOOM

14.00 – Пленарне засідання конференції

Регламент роботи Пленарного засідання конференції:

Час для доповідей – до 10 хв.

ПРИВІТАННЯ

КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ академік НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України;

ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ – академік НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, голова вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Герой України;

БУГРОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, український філософ, педагог

АНДРУЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

КОНВЕРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ  академік НАН України, академік Української академії оригінальних ідей, філософ, доктор філософських наук, професор

Ващук Олеся Петрівна – доктор юридичних наук, професор Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, м. Київ

14.00ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(вул. Велика Васильківська 57/3, он-лайн конференція ZOOM)

Доповіді пленарного засідання:

«Загальнолюдські цінності в національно-визвольній боротьбі українського народу: екзистенційний та морально-дискурсивний виміри»

Єрмоленко Анатолій Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м. Київ

a_yermolenko@yahoo.de

«Звитяжність української духовності» 

Кушерець Василь Іванович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», голова правління «Товариства «Знання» України», заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ

pravl@znannya.org.ua

«Свободи рефлективна і нерефлективна: ареали застосування» 

Лях Віталій Васильович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

vvlvv2012@ukr.net 

«росія: погані жарти віджилих культурних норм»

Кирилюк Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, голова правління Одеської обласної організації Товариства «Знання» України, м. Одеса

olexander.kyrylyuk@gmail.com

«Цивілізація versus рашизм»

Загороднюк Валерій Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м. Київ

valzag5@yahoo.com

«Війна та освіта: битва за цінності»

Гомілко Ольга Євгенівна, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

olga.gomilko@gmail.com

«Стратегічні напрями трансформаційних процесів в Україні після російсько української війни»

Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

anton_filipenko@ukr.net

«Українська духовна мудрість та звитяга у викликах сьогодення»

Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, доктор філософії (Словацька Республіка), професор, Комунальний навчальний заклад «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, м. Одеса

v_martinenkovf@ukr.net

«Духовно-ідеологічні детермінанти екзистенційного конфлікту між Україно та Росією»

Пасічник Василь Миколайович, голова правління Товариства «Знання» України Львівської обласної організації, доктор наук державного управління, кандидат політичних наук, доцент

«До звитяг на вістрі знань»

Василашко Василь Федорович, учений секретар правління Товариства «Знання» України, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», заслужений журналіст України, письменник, лауреат літературної премії імені Лесі Українки, м. Київ

vasiliy.vasilashko@gmail.com

«Внесок мистецької України у втілення всенародної звитяги та героїчного спротиву»

Неволов Василь Васильович, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, голова правління Київської міської організації Товариства "Знання" України, м. Київ

nevolov@bigmir.net

«Формування гуманізму як стратегічна мета національної освіти в сучасних умовах»

Пивовар Володимир Ярославович, кандидат філософських наук, доцент,

завідувач кафедри соціально-гуманіНадтарних і природничих наук ПВНЗ «Університет сучасних знань»

«Формування мовної культури як завдання національної освіти»

Алтухов Володимир Миколайович, голова правління Товариства «Знання» України Покровської обласної організації 

 «Світоглядні виміри Російської агресії в Україну»

Ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій, м. Київ.

yatchych@ukr.net

 «тема уточнюється»

Садовенко Світлана Миколаївна, доктор культурології, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, директор Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і м. Київ

nevolov@bigmir.net

 «тема уточнюється»

Момотюк Олександр Васильович, голова правління Товариства «Знання» України Рівненської обласної організації

«Девальвовані цінності і війна»

Лозниця Світлана Альфредівна, кандидат філософських наук, співробітник відділу філософії культури Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

«Активізація просвітництва в умова війни»

Курко Ярослав Степанович, голова правління Товариства «Знання» України Чернівецької обласної організації, професор, кандидат історичних наук

«Олександр Кульчицький: духовний лідер України»

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України. Віце-президент Українського фізичного товариства, м. Київ

shenderovskyi@nas.gov.ua 

«Справедливість за доби надзвичайного стану: Джон Роуз і Джоржио Агамбен»

Ситниченко Людмила Анатоліївна , кандидат філософських наук, відділ історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Київ

«Філософська рефлексія як чинник цивілізаційних трансформацій»

Любивий Ярослав Валерійовичдоктор філософських наук, професор, відділ історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

«Критика реалізму в філософії Е. Рорті»

Маменко Тарас Васильович, молодший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

«Ідеї гуманізму в сучасних реаліях»

Самчук Роман Володимирович, кандидат філософських наук Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

«Можливість реалізації мрій В. І. Шинкарука про гуманітарну сферу незалежної України»

Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри української та латинської мови 

економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій, м. Київ

kvkorsak@gmail.com

«Між емпатією та ресентиментом: майбуття людської природи»

Козачинська Вікторія Валеріївна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м. Київ

kozachynska@ukr.net

«тема уточнюється»

Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

boychenko_m@univ.net.ua

«тема уточнюється»

Руденко Сергій Валерійович, доктор філософських наук, професор, Guangdong University of Petrochemical Technology (Maoming, Guangong Province, China), заступник декана з наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

rudenkosrg@gmail.com

«на передовій»

Андрос Олег Євгенійович, кандидат політичних наук, заступник голови ГО "Спілка вільних журналістів "Природа над усе", м. Київ

greenteremky@gmail.com

«тема уточнюється»

Ведєрніков Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, професор, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», м. Київ

yvedernikov@ukr.net