Порядок та терміни реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі - ЄВІ/ЄФВВ)

01.03.2021 / 11:00

Реєстрація розпочинається з 11 травня та закінчується о 17:00 03 червня 2021 року.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID - 19), додаткові фахові випробуваня для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводитись не будуть.

Відповідні зміни до Правил прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» в 2021 році будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2020 № 1274 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 р. за № 1225/35508 (далі – Умови прийому).

Офіційна електронна адреса Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» priyom@umk.edu.ua

Номер телефону за яким вступники можуть отримати консультацію +38(050)322-71-88

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу
Приймальної комісії скановані копії (фотокопії):

  • анкета-заява; 
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання в минулих роках);
  • фотокартка для документів;
  • медична довідка (тільки для вступників, які за станом здоров’я звільняються від
  • проходження ЄВІ/ЄФВВ);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для вступників, які навчались у військових закладах).

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові.

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ/ЄФВВ розміщено на сайті
https://testportal.gov.ua за посиланням https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/