Бакалаврат

Денна: 50 000 грн Заочна: 45 000 грн

Нейроменеджмент

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Нейроменеджмент» 

Гарант програми – ГАЛАНІН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ - КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

 

Група забезпечення:

 1. Прохорова Марина Едуардівна- кандидат економічних наук, доцент
 2. Пахомов Володимир Ігорович - кандидат економічних наук, доцент
 3. Яремович Петро Петрович- кандидат економічних наук, доцент

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТ

 Подати заявку

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Про освітньо-професійну програму

Наше мислення часто приймає за нас невірні рішення. У фінансовій сфері це веде до відчутних втрат. Стереотипи, автоматичні підказки інтуїції, помилкові аналогії, - ці та інші механізми нашого мислення призводять до дивовижної сліпоти і невірним прогнозам. Як психологія визначає економічні та фінансові рішення, що приймаються нами, і чи піддається вона корекції?

На ці та інші питання дає відповідь наша освітня програма «Нейроменеджмент»

Освітньо-професійна програма «Нейроменеджмент»  являє собою виклад основних дисциплін пов’язаних з нейроменеджментом. Використання психологічно достовірних передумов в економічному аналізі дозволяє не тільки покращувати пояснюючу силу економічної теорії, але і пропонувати більш ефективні практичні рекомендації в області програм розвитку і соціальної політики.

Здобувачі освітнього рівня бакалавр освітньо-професійної програми «Нейроменджмент»  послідовно познайомляться з основними розділами поведінкової економіки, а також отримають уявлення про взаємодію економічної теорії, експериментальних методів, статистичних спостережень в поясненні поведінки людей. Таким чином, освітньо-професійної програми «Нейроменджмент»   поєднує основні теоретичні моделі та емпіричні результати.

 Про що ви дізнаєтесь навчаючись на  програмі «Нейроменеджмент»:

 • про різні способи вивчення поведінки людей;
 • про міждисциплінарні взаємозв'язки;
 •  про те, як можна поліпшити економічну теорію і економічну політику за допомогою психологічно достовірних передумов.

На практичних заняттях студенти отримують навички володіння специфічними методами проведення досліджень і вчаться застосовувати їх для вирішення реальних економічних завдань: якісні і кількісні методи в соціальних науках і сучасній психології, експериментальні методи в суспільних науках, метод подієвого аналізу (event studies), системний аналіз.

Також студенти знайомляться з новітніми концепціями та ідеями, що виникають в напрямку «Нейроменеджменту», зокрема, з економікою щастя, юзабіліті, гейміфікація і т.д.

Ще однією особливістю програми, крім міждисциплінарності, є регулярні зустрічі з запрошеними практиками в форматі "business challenge meetings". На зустрічах гості розповідають про внутрішню «кухню» компанії, нестандартні проблеми, які стоять перед нею. Студентам кидається «виклик»: придумати ефективне рішення для поставленого завдання в дусі нейроменеджменту.  Зазначені проекти дозволяють не тільки апробувати отримані знання на реальних ситуаціях з реальними даними, а й познайомитися з керівниками компаній, які, можливо, в майбутньому стануть вашими роботодавцями.

 

 

Отримайте Hard та Soft skills !

Діджитал маркетинг

 • Діджитал маркетинг
 • Нейромаркетинг / Neuromarketing
 • Омніканальний маркетинг / Marketing omnicanal
 • Інтернет речей / The Internet of Things
 • Соціал - Маркетинг FB/inst/youtube/ google/linkdin/tiktokміжнародному бізнесі
 • VR-Маркетинг
 • Урбан-маркетинг / Urban Marketing
 • Медійність
 • Google Сервіси для бізнесу

Проектний менеджмент

 • Креативістика
 • Цифрові взаємовідносини з клієнтами / Digital Customer Behaviors
 • Діджітал HR
 • Стартапотизація
 • Формолювання бізнес моделей (масштабування)
 • Нейро-співробітництво в команді
 • Конкурентна розвідка / CDA (Confidential Disclosure Agreement
 • Нейронаука для організаційних змін / Neuroscience for Organisational Change

Фінансова грамотність

 • Фінанси та облік
 • Адміністрування податків
 • Податкові системи зарубіжних країн
 • Інвест кебети
 • Грошове мислення та фінансова грамотність
 • Big Data
 • Е-облік
 • Оперативний облік
 • Статистичний облік
 • Бухгалтерський облік

Економічні парадигми

 • Нейронаука та цифрова трансформація бізнесу / Neuroscience and Business
 • Економічні парадигми
 • Філософія бізнесу
 • Кризис-менеджмент
 • Smart-технології / Smart Technologies
 • Основи нейроменеджменту
 • Економічна безпека підприємств / Data Business 
 • Управлінські рішення в міжнародному бізнесі / Decision-making Methods in International business
 • Міжнародний бізнес /International Business
 • Кібернетика
 • Кібернейроетика/ Cyberneuroethics
 • Методологія дослідницьких робіт
 • Поведінкова економіка

Юридична деонтологія

 • Бізнес-право
 • Юридична деонтологія
 • Сімейне право
 • Податкове право та фінансове право
 • Міжнародне право

IT

 • Теорія ігор
 • Теорія ймовірності
 • Технології ІТ-бізнесу
 • Основи програмування (Юніт-тест)
 
 

Психологія

 • Емоційний інтелект
 • Постановка цілей
 • Дизайн-мислення
 • Нейропсихологія та організаційна поведінка
 • Нейронаука людських відносин 
 • Тренування мозку до лідерства 
 • Командне нейролідерство 
 • Психологія масової поведінки
 • Крос-культурна ментальність

Бізнес-аналітика

 • Вибір ніші
 • Виставковий бізнес
 • Мистецтво продажів
 • Бізнес-аналітика
 • Економічна математика
 • Програмування
 • Основи нейрофізіології та когнітивні процеси

Іноземні мови

 • Мова фаху

 

Загальноосвітні предмети

 • Біологія
 • Хімічний Хакінг
 • Логіка
 • Фантазія та креативний менеджмент
 • Політологія
 • Аксеологія
 • Соціологія

 

Мета освітньо-професійної програми


Надати базові знання і практичні навички з нейроменеджменту  із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати загальні і професійні компетентності з нейроменеджменту та навчитись застосовувати сучасні знання з нейронаук в управлінні для формування ефективного робочого процесу. Пізнати сутність поведінкової економіки, вміти сформулювати основні відмінності цієї течії від стандартної економічної теорії, вміти вербалізувати ключові риси економічної психології.

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах. 

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку менеджерів (управителів). Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок, необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання. Змістовна основа курсу - результати, отримані з когнітивної психології, економічної теорії та експериментального дослідження економічного прийняття рішень, що увійшли в арсенал сучасної науки про людину в останні десятиліття.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення, а саме, управляти кількома функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності.

Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення та його  адаптація до реальної практики управління.

Навчання в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри, поєднання інноваційних (використання кейсів, комп’ютерних симуляцій, командних тренінгів тощо) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу менеджерів-практиків;

 

Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:


Перевагами випускників програми є володіння цілісним комплексом знань та практичних навичок, необхідних для ефективного управління та розвитку сучасних бізнес-організацій різних видів діяльності,

Випускники освітньої програми працюють у:

 • будь-яких бізнес-організаціях на керівних посадах;
 • власному бізнесі, створюючи свої компанії;
 • службах апарату управління державних бізнес-структур.

Програмні результати навчання:


Розглядаючи ключові проблеми перцептивного та когнітивного дослідження мозку, ви сформуєте детальне розуміння того, як «працюючий» мозок сприймає, відчуває та реагує на інформацію. Ви отримаєте поглиблені знання про функції та пізнання мозку людини та будете знавцем когнітивної психології, а також нейронаукових методів.

Після закінчення освітньої програми «Нейроменеджмент» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Орієнтуватися в сучасній літературі з поведінкової економіки, експериментальних методів, володіти основами теоретичного і експериментального підходів до аналізу поведінки, а також вміти аналізувати реальну поведінку людей в різних економічних ситуаціях;
 • Пізнати сутність поведінкової економіки, вміти сформулювати основні відмінності цієї течії від стандартної економічної теорії, вміти вербалізувати ключові риси економічної психології;
 • Практикувати підвищення ефективності управління підприємством, через вплив індивідуальних психофізіологічних характеристик його керівника;
 • Вирішувати управлінські завдання на науковій основі та які нерозривно пов'язані з психофізіологічними особливостями підготовки фахівців управлінської ланки;
 • Застосовувати концепції, методи й інструменти менеджменту для результативного й ефективного управління організацією.
 • Можливість використовувати певні інструменти вирішення управлінських завдань, які не тільки засновані на самій біологічній природі еволюційного процесу розвитку мозку, а також в термінології менеджменту, дозволяє досягати керованою системою і об'єктом управління більш кращих і ефективних практик.
 • Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї.
 • Використовувати нейронауку як спосіб оптимізації людських ресурсів за допомогою адекватного управління знаннями персоналу організації.
 • Розуміти та створити персональний план брендингу для досягнення визначеного особистого бренду;
 • Встановлювати існуючий зв’язок між нейропсихологією та організаційною поведінкою як інструментом виявлення та відповідним лікуванням когнітивних, поведінкових та емоційних проблем.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп в міжнародному контексті та практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій моделей досконалості
 • Налагоджувати ефективний процес спілкування посадових осіб, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у виробничому колективі для досягнення  високих результатів  роботи.
 • Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в умовах мінливого зовнішнього  середовища.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Менеджмент

Діджиталізація бізнесу

Нейроменеджмент

Вартість навчання (денна / заочна)

28 000 грн / 22 000 грн

36 000 грн / 32 000 грн

50 000 грн / 45 000 грн

Блоки дисциплін:

Предмети класичної (базової) підготовки

✅ Економічна теорія

 

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Макроекономіка

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Управління персоналом

 

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Маркетинг

 

✅ Мікроекономіка

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

 

✅ Маркетинг

✅ Антикризовий менеджмент

 

✅ Операційний менеджмент

✅ Поведінкова економіка

 

 

✅ Інформаційні технології управління персоналом

 

 

✅ Конфліктологія

 

Предмети бізнес-підготовки, окрім стандартного набору класичної (базової) підготовки

✅ Бізнес-статистика в менеджменті

✅ Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі

✅ Кризис-менеджмент

✅ Теорія організації

✅ Дизайн мислення

✅ Бізнес-статистика

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інтернет речей

✅ Теорія організації

✅ Стратегічний менеджмент

✅  Копірайтинг

✅ Стратегічний менеджмент

✅ Управління персоналом

✅ Конкурентна розвідка

✅ Міжнародний менеджмент

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Технології управління персоналом

✅ Регіональна економіка та управління

✅ Самоменеджмент та командна робота

✅ Основи ведення бізнесу

✅ Антикризовий менеджмент

✅  Ризик-менеджмент

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

✅ Основи ведення бізнесу

 

✅ Електронна комерція

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

 

✅ Електронна комерція

 

 

✅ Фінансово-економічні розрахунки

 

 

Спеціалізовані блоки предметів освітніх програм

✅ Поведінкова економіка

✅ Цифрова економіка

✅ Кібернейроетика

✅ Інформаційні технології управління персоналом

✅ Smart-технології

Інвест кебети за модулями:

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Фінансово-економічні розрахунки

✅ Тренінг за модулем

✅  Прийняття управлінських рішень

✅ Діджитал та соціальний маркетинг

Маркетинг за модулями:

✅  Нейромаркетинг

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Соціал-маркетинг

✅ VR – Маркетинг

✅ Урбан - маркетинг

✅ Коучинг в організаціях

✅  Кібербезпека

✅ Операційний менеджмент

✅ Конфліктологія

✅ Смартсорсінг

✅ Нейроспівробітництво в команді

 

✅  Інформаційні системи

✅ Поведінкова економіка

 

✅ Теорія та практика бізнес-ігор

Психологія управління за модулями:

✅ Загальна психологія

✅ Креативістика

✅ Емоційний інтелект

✅ Дизайн мислення

✅ Нейропсихологія

 

✅ Фінтех

✅ Прийняття управлінських рішень

 

 

✅ Коучинг в організаціях

 

 

✅ Конфліктологія

 

*Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свою освітню траєкторію в рамках неформальної освіти.

 Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 

 

IT

 ✅ Теорія ігор
 ✅ Теорія ймовірності 
 ✅ Технології IT-бізнесу

Юридична деонтологія

 ✅ Бізнес-право
 ✅ Юридична деонтологія
 ✅ Сімейне право
 ✅ Податкове право та фінансове право 

Digital-маркетинг

✅ Соціал-маркетинг -Fb/Insta/YouTube/Linkdin/TikTok
✅ Медійність 
✅ Google Сервіси для бізнесу

Проектний менеджмент


✅ Цифрові взаємовідносини з клієнтами
✅ Діджитал HR
✅ Стартапотизація
✅ Формулювання бізнес моделей
✅  Конкурентна розвідка / CDA
✅ Нейронаука для організаційних змін 

Фінансова грамотність 


✅ Фінанси та облік
✅ Адміністрування податків
✅ Податкові системи зарубіжних країн
✅ Грошове мислення та фінансова грамотність 
✅ Фін Тех
✅ Big Data
✅ E-облік
✅ Оперативний облік 
✅ Статестичний облік

Психологія 


✅ Емоційний інтелект 
✅ Дизайн-мислення
✅ Нейропсихологія та організаційна поведінка
✅ Нейронаука людських відносин
✅ Тренування мозку до лідерства
✅ Психологія масової поведінки 
✅ Крос-культурна ментальність 

Бізнес-аналітика

✅ Вибір ніші 
✅ Виставковий бізнес 
✅ Мистецтво продажів 
✅ Бізнес аналітика
✅ Економічна математика 
✅ Програмування

 

 

Зазначені блоки входять у вартість освітньо-професійної програми "Нейроменеджмент".

*Для освітньо-професійних програм "Менеджмент"  додаткова спеціалізація коштує 12% від загальної вартості освітньо-професійних програм за кожен обраний блок.
*Для освітньо-професійної програми, "Діджиталізація бізнесу" 8% за кожен обраний блок. 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Ціна залежить  кожної освітньої програми від багатьох чинних а саме: від кількості дисциплін, що передбачені в освітньо-професійній програмі (ОП). Вимоги щодо обсягу дисциплін у програмі визначені наступними документами: Методичні рекомендації, розроблені відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», стандартів вищої освіти України, наказів та нормативних листів Міністерства освіти і науки України, які є чинними на сьогодні.

Нормативний термін навчання, графік навчального процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС.

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист  бакалаврських та магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 30 годинам.

Кожна дисципліна має певну кількість кредитів. Загалом це 30 кредитів за курс. Тобто приблизно 6-8 дисциплін на семестр.

Наступні чинники навчання в УСЗ:

 • Наші професори мають більше робочого часу, присвяченого студентам, які потребують допомоги у виконанні завдань та вивченні навчальних матеріалів.
 • *Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свої факультативні заняття або в рамках неформальної освіти. Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 
 • Ми оцінюємо прогрес студентів на єдиному великому іспиті, що має значний вплив на остаточну оцінку за курс. Такий іспит триває від 1,5 до 3 годин і проводиться наприкінці семестру. В разі наявності усної частини іспиту, на неї приділяють орієнтовно до 20 хвилин. Такий формат навчання та оцінювання прогресу студента дозволяє студентам мати гнучкі умови вивчення відповідно до того стилю навчання, що імпонує їм, а не диктується викладачем. Крім того, більшість викладачів видають студентам допоміжні матеріали, які доповнюють цей курс, і допомагають успішно скласти іспит, підвищивши глибину своїх знань.
 • Є курси, де застосовується більш різноманітна система оцінювання успішності студента.

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
З першого купсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Digital - менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейрооблік

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.