Магістратура

Денна: 45 000 грн Заочна: 30 000 грн

Менеджмент

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Освітня програма "Менеджмент"

Обсяг програми   -  90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми  - 1 рік 4 місяців

Форма навчання  - денна/заочна

 Подати заявку

Дипломований менеджер - це найвищий статус, якого ви можете досягти в професії керівника. Тисячі менеджерів вже працюють над тим, щоб отримати статус фахового як доказ їхньої здатності керувати людьми та керувати змінами.

Тепер ви можете зробити свій наступний крок для того, щоб стати дипломованим менеджером, завдяки цій програмі у гнучкий спосіб покращити свої навички управління та продемонструвати ваш постійний професійний розвиток.

Ви навчитеся планувати, організовувати, керувати функціями та процесами різноманітних організацій та керувати ними, а також формувати свої лідерські навички. Ви також отримаєте широку базу управлінських знань із:
 • маркетингу
 • бухгалтерського обліку
 • теорії та практиці спілкування
 • інформаційних систем
 • науці управління
 • організаційної поведінки
 • фінансам
 • комерційному праву

Інші навички, що викладаються, включають вирішення проблем, прийняття рішень, а також моніторинг та оцінку організаційних змін.

Навіщо менеджеру ступінь магістра?

Ступінь магістра, менеджера готує  до DIGITAL світу сьогодення. Випускники програми  прокачають критичне мислення, комунікації та навички управління, необхідні для досягнення успіху в різних робочих середовищах.

Залишайте заявку на навчання !!!

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. Мають специфічні знання з термінології, законів, закономірностей, методів, принципів, функцій адміністративного менеджменту; розуміння сутності і змісту сучасних концепцій управління; уміння прийняття і реалізації у практичній діяльності управлінських рішень, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Особливості освітньої програми

Освітньо-професійна програма передбачає сучасну теоретичну і практичну підготовку менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності. Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення. Навчання в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес- тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково- практичних заходах кафедри.

Програмні результати навчання:

Після     закінчення     освітньої     програми «Менеджмент» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Застосовувати концепції, методи й інструменти менеджменту для результативного й ефективного управління організацією.
 • Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації.
 • Застосовувати навички     обґрунтування     та     управління    проектами,    генерування підприємницької ідеї.
 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • Практикувати використання    сучасних    інформаційно-комунікаційних    технологій    в управлінні.
 • Аргументувати власну точку зору в  дискусії  на  основі етичних    міркувань, соціально відповідально.
 • Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку.
 • Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.
 • Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
 • Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій моделей досконалості.
 • Формувати альтернативні стратегічні напрямки розвитку суб’єктів господарювання.
 • Вміти, за результатами аналітичної діяльності, визначати конкурентні стратегії на основі наявних інноваційних переваг.
 • Налагоджувати ефективний процес спілкування посадових осіб, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у виробничому колективі для досягнення високих результатів роботи.
 • Розробляти і впроваджувати заходи по співпраці суб’єктів господарювання з суб’єктами публічного впливу.
 • Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища.

  Залишайте заявку на навчання !!!

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.