Денна форма іноземним студентам

Денна: 35 000 грн

Менеджмент

 Подати заявку

 

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ВНЗ без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 ОСОБЛИВОСТІ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Менеджмент

Діджиталізація бізнесу

Нейроменеджмент

Вартість навчання (денна / заочна)

28 000 грн / 22 000 грн

36 000 грн / 32 000 грн

50 000 грн / 45 000 грн

Блоки дисциплін:

Предмети класичної (базової) підготовки

✅ Економічна теорія

 

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Математика для економістів та економетрика

Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Макроекономіка

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Управління персоналом

 

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Маркетинг

 

✅ Мікроекономіка

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

 

✅ Маркетинг

✅ Антикризовий менеджмент

 

✅ Операційний менеджмент

✅ Поведінкова економіка

 

 

✅ Інформаційні технології управління персоналом

 

 

✅ Конфліктологія

 

Предмети бізнес-підготовки, окрім стандартного набору класичної (базової) підготовки

✅ Бізнес-статистика в менеджменті

✅ Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі

✅ Кризис менеджмент

✅ Теорія організації

✅ Дизайн мислення

✅ Бізнес-статистика

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інтернет речей

✅ Теорія організації

✅ Стратегічний менеджмент

✅  Копірайтинг

✅ Стратегічний менеджмент

✅ Управління персоналом

✅ Конкурентна розвідка

✅ Міжнародний менеджмент

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Технології управління персоналом

✅ Регіональна економіка та управління

✅ Самоменеджмент та командна робота

✅ Основи ведення бізнесу

✅ Антикризовий менеджмент

✅  Ризик-менеджмент

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

✅ Основи ведення бізнесу

 

✅ Електронна комерція

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

 

✅ Електронна комерція

 

 

✅ Фінансово-економічні розрахунки

 

 

Спеціалізовані блоки предметів освітніх програм

✅ Поведінкова економіка

✅ Цифрова економіка

✅ Кібернейроетика

✅ Інформаційні технології управління персоналом

✅ Smart-технології

Інвест кебети за модулями:

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Фінансово-економічні розрахунки

✅ Тренінг за модулем

✅  Прийняття управлінських рішень

✅ Діджитал та соціальний маркетинг

Маркетинг за модулями:

✅  Нейромаркетинг

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Соціал-маркетинг

✅ VR – Маркетинг

✅ Урбан - маркетинг

✅ Коучинг в організаціях

✅  Кібербезпека

✅ Операційний менеджмент

✅ Конфліктологія

✅ Смартсорсінг

✅ Нейроспівробітництво в команді

 

✅  Інформаційні системи

✅ Поведінкова економіка

 

✅ Теорія та практика бізнес-ігор

Психологія управління за модулями:

✅ Загальна психологія

✅ Креативістика

✅ Емоційний інтелект

✅ Дизайн мислення

✅ Нейропсихологія

 

✅ Фінтех

✅ Прийняття управлінських рішень

 

 

✅ Коучинг в організаціях

 

 

✅ Кофліктологія

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Ціна залежить  кожної освітньої програми від багатьох чинних а саме: від кількості дисциплін, що передбачені в освітньо-професійній програмі (ОП). Вимоги щодо обсягу дисциплін у програмі визначені наступними документами: Методичні рекомендації розроблені відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», стандартів вищої освіти України, наказів та нормативних листів Міністерства освіти і науки України, які є чинними на сьогодні.

Нормативний термін навчання, графік навчального процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС.

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист  бакалаврських та магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 30 годинам.

Кожна дисципліна має певну кількість кредитів. Загалом це 30 кредитів за курс. Тобто приблизно 6-8 дисциплін на семестр.

Наступнині чинники:

 • Наші професори мають більше робочого часу, присвяченого студентам, які потребують допомоги у виконанні завдань та вивченні навчальних матеріалів.
 • Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свої факультативні заняття або в рамках неформальної освіти. Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 
 • Ми оцінюємо прогрес студентів на єдиному великому іспиті, що має значний вплив на остаточну оцінку за курс. Такий іспит триває від 1,5 до 3 годин і проводиться наприкінці семестру. В разі наявності усної частини іспиту, на неї приділяють орієнтовно до 20 хвилин. Такий формат навчання та оцінювання прогресу студента дозволяє студентам мати гнучкі умови вивчення відповідно до того стилю навчання, що імпонує їм, а не диктується викладачем. Крім того, більшість викладачів видають студентам допоміжні матеріали, які доповнюють цей курс, і допомагають успішно скласти іспит, підвищивши глибину своїх знань.
 • Є курси, де застосовується більш різноманітна система оцінювання успішності студента.Зазвичай протягом семестру є кілька основних різних форматів оцінювання прогресу студента у вигляді вікторин, роботи над індивідуальними та груповими проектами, презентаціями та написання тестів. Викладачі та їхні асистенти підсумовують результати всіх цих видів робіт в один загальний бал в кінці вивчення курсу. Такий підтримуючий підхід дозволяє викладачу своєчасно надавати студентові зворотний зв'язок..
 • Зустрічі з потенційними роботодавцями: цей захід цікавий своєю цільовою аудиторією. Зазвичай, майбутні роботодавці спілкуються зі студентами. Тож від самого початку навчання у виші їх знайомлять з тим, які перспективи відкриваються перед випускниками ПВНЗ «Університет сучасних знань» та розповідають про конкретні кроки, які вони мають зробити на шляху до успішної кар’єри.
 • Проходять навчальну, навчально-виробничу і виробничу практику. Практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах, у навчально-дослідних господарствах, у клініках та інших навчально-допоміжних підрозділах вищих навчальних закладів. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві на робочому місці тощо.

 

 

Отримайте Hard та Soft skills !

Діджитал маркетинг

 • Діджитал маркетинг
 • Нейромаркетинг / Neuromarketing
 • Омніканальний маркетинг / Marketing omnicanal
 • Інтернет речей / The Internet of Things
 • Соціал - Маркетинг FB/inst/youtube/ google/linkdin/tiktokміжнародному бізнесі
 • VR-Маркетинг
 • Урбан-маркетинг / Urban Marketing
 • Медійність
 • Google Сервіси для бізнесу

Проектний менеджмент

 • Креативістика
 • Цифрові взаємовідносини з клієнтами / Digital Customer Behaviors
 • Діджітал HR
 • Стартапотизація
 • Формолювання бізнес моделей (масштабування)
 • Нейро-співробітництво в команді
 • Конкурентна розвідка / CDA (Confidential Disclosure Agreement
 • Нейронаука для організаційних змін / Neuroscience for Organisational Change

Фінансова грамотність

 • Фінанси та облік
 • Адміністрування податків
 • Податкові системи зарубіжних країн
 • Інвест кебети
 • Грошове мислення та фінансова грамотність
 • Big Data
 • Е-облік
 • Оперативний облік
 • Статистичний облік
 • Бухгалтерський облік

Економічні парадигми

 • Нейронаука та цифрова трансформація бізнесу / Neuroscience and Business
 • Економічні парадигми
 • Філософія бізнесу
 • Кризис менеджмент
 • Smart-технології / Smart Technologies
 • Основи нейроменеджменту
 • Економічна безпека підприємств / Data Business 
 • Управлінські рішення в міжнародному бізнесі / Decision-making Methods in International business
 • Міжнародний бізнес /International Business
 • Кібернетика
 • Кібернейроетика/ Cyberneuroethics
 • Методологія досліднецьких робіт
 • Поведінкова економіка

Юридична деонтологія

 • Бізнес-право
 • Юридична деонтологія
 • Сімейне право
 • Податкове право та фінансове право
 • Міжнародне право

IT

 • Теорія ігор
 • Теорія ймовірності
 • Технології ІТ бізнесу
 • Основи програмування (Юніт-тест)
 
 

Психологія

 • Емоційний інтелект
 • Постановка цілей
 • Дизайн-мислення
 • Нейропсихологія та організаційна поведінка
 • Нейронаука людських відносин 
 • Тренування мозку до лідерства 
 • Командне нейролідерство 
 • Психологія масової поведінки
 • Крос-культурна ментальність

Бізнес-аналітика

 • Вибір ніши
 • Виставковий бізнес
 • Мистецтво продажів
 • Бізнес аналітика
 • Економічна математика
 • Програмування
 • Основи нейрофізіології та когнітивні процеси

Іноземні мови

 • Мова фаху

 

Загальноосвітні предмети

 • Білогія
 • Хімічний Хакінг
 • Логіка
 • Фантазія та креативний менеджмент
 • Політологія
 • Аксеологія
 • Соціологія

 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна

Працевлаштування:
з першого курсу

Диплом:
державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Денна форма іноземним студентам"

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.