Департаменти Університету Сучасних Знань

Структурні підрозділи, що створені для виконання окремих завдань для реалізації загальної роботи Університету і забезпечення сучасного навчального процесу.

Департамент акредитації

Начальник: Прохорова Марина Едуардівна

Заступник начальника: Пасічник Олена Степанівна

Кабінет: 333

Департамент акредитації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є структурним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань», який здійснює контроль, координацію, організацію, супровід і проведення дій з підготовки процедури ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів, освітньо-наукових програм для третього (освітньо-наукового) рівня за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті та у територіально відокремлених структурних підрозділах.

 

.Основні завдання департаменту:

 • Здійснення організації, координації та контролю за процедурами акредитації освітньо-професійних програм.
 • Розробка методичних матеріалів щодо регламентації процедур акредитації освітньо-професійних програм.
 • Надання консультативної допомоги кафедрам, територіально відокремленим структурним підрозділам університету, практична допомога науково-педагогічним працівникам та педагогічним працівникам з питань процедури акредитації освітніх програм.
 • Організація навчальної, методичної роботи з метою покращення системи навчального процесу.
 • Методично-консультаційний супровід та контроль відкриття, розроблення, затвердження та моніторингу освітньо-професійних програм спеціальностей Університету та Коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань».
 • Контроль за ефективністю освітнього процесу і якістю підготовки здобувачів вищої освіти.
 • Керівництво та координація за навчальною та методичною роботою кафедр Університету.
 • Здійснення організації та контролю за розподілом навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету.
 • Координація діяльності Навчально-методичної ради університету та організаційне забезпечення ефективності її роботи.
 • Контроль за виконанням наказів президента УСЗ, ректора, розпоряджень проректора з навчальної і наукової роботи, рішень Вченої ради з навчальних та навчально-методичних питань.
 • Організація та контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Організація, поєднання й координація неформальної освіти із академічною.
 • Підтримка зв’язків зі стейкхолдерами, роботодавцями з метою їхнього залучення до освітнього процесу.
 • Методичне – консультаційне забезпечення здобувачів щодо отримання паралельної другої вищої освіти.
 • Здійснення мотиваційної роботи серед іноземних студентів з метою їхнього залучення до навчально-виховного процесу в Університеті та Коледжі УСЗ.

 

Положення про відділ: затверджене


Департамент трансформації

Керівник: Бадзюнь Максим Євгенійович 

Заступник Керівника: Васильченко Євгеній Олександрович 

Кабінет: 211