Відділення з організації інформальної освіти - структурний підрозділ Університету, діяльність якого спрямована на реалізацію статутних завдань Університету та будується на принципах безперервності реалізації концепції освітньої діяльності і просвітництва в частині здійснення організації інформальних освітніх послуг замовникам у формі прослуховування лекцій, курсів, тренінгів, круглих столів, симпозіумів, семінарів тощо.

 minosviti

 minosviti

 minosviti